Riikidevaheline koostöö

Suhete arengule on olulise tähendusega Eesti ja Kasahstani majandus-, teadus- ja tehnikakoostöö jõustumine 2010. a. Lepingu alusel tuli 2010. a. esmakordselt kokku Eesti ja Kasahstani valitsuste vaheline komisjon (VVK), mis praeguseks on koos käinud 5 korda. Komisjoni viies istung toimus 24. oktoobril 2016 Tallinnas. Eesti delegatsiooni juhtis Välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart, Kasahstani delegatsiooni asevälisminister Roman Vassilenko. Komisjoni plenaaristungi päevakorras olid Eesti ja Kasahstani vahelised üldised majandussuhted, sh kaubavahetus, transport, põllumajandus, haridus ja teadus, samuti turism, regionaalne koostöö, koostöö küberjulgeoleku- ning sotsiaalvaldkonnas.

Eesti jaoks on enim huvipakkuvad koostöövaldkonnad transport ja transiit, lisaks ka mitmed teised majandusega seotud valdkonnad – näiteks IT, põllumajandus, haridus ja keskkond (säästlik areng ja roheline energia). Kasahstanile pakuvad huvi Eesti kogemused e-riigi arendamisel ja IT lahenduste kasutamine erinevates valdkondades.