Majandussuhted

Majanduskoostöö

Eesti-Kasahstani kaubavahetus 2014 – 2018 (miljon eurot):

Aasta Eksport Import Käive
2014 34,5 25,0 59,5
2015 26,1 5,3 31,4
2016 16,6 4,0 20,6
2017 23,3 3,8 27,1
2018 34,3 2,2 36,5

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist.

2018. aastal kasvas kaubavahetus Kasahstaniga kolmandiku võrra (35%) võrreldes 2017. aastaga ning moodustas ligi 37 mln eurot, mis oli 0,1% Eesti kogu kaubavahetusest. Kaubanduspartnerite seas andis see 48. koha (ekspordipartnerite seas 40. koht ning impordipartnerite seas 69. koht). Eesti eksport kasvas Kasahstani 2018. a 47% ning kasvu vedas masinate ja seadmete kaubagrupp (+15 mln eurot vrd 2017). Eesti päritolu  kaupade osakaal ekspordis Kasahstani oli neljal viimasel aastal ca 40%.

Peamised eksportartiklid 2018. a olid:

  • Masinad ja seadmed – 67%
  • Keemiatooted –  7%
  • Metallid ja metalltooted – 6%
  • Loomsed tooted – 4%

   Peamised importartiklid 2018. a:

  • Keemiatooted – 55%
  • Mineraalsed tooted – 20%

Investeeringud

Kasahstani otseinvesteeringud Eestis ​(miljon eurot):

31.12.2014 8,4
31.12.2015 10,6
31.12.2016 15,9
31.12.2017 26
30.09.2018 26

Kasahstani otseinvesteeringud Eestis on kasvanud 3 mln eurolt (2013) 26 mln euroni (2018). Peamiselt on investeeritud hulgi- ja jaekaubandusse (41% Kasahstani otseinvesteeringutest), haldus- ja abitegevusse (25%) ning veonduse ja laonduse sektorisse (12%).

Eesti otseinvesteeringud Kasahstanis (miljon eurot):

31.12.2014 32,7
31.12.2015 31,4
31.12.2016 31,4
31.12.2017 31,5
30.09.2018 9

2018. aastal vähenesid investeeringud veonduse ja laonduse sektoris, sinna on ka investeeritud suurem osa (71% investeeringutest).

Äriregistri andmeil oli 2018. a. mai seisuga Eestis registreeritud 70 Kasahstani osalusega ettevõtet.

20.02.2019 seisuga on 90 Kasahstani kodanikust e-residenti, kes on loonud 19 ettevõtet.